Продукти
„Михайлов Трейд” ЕООД
предлага гама от висококачествени фолиа за готвене и съхранение на хранителни продукти.
Продуктовата гама постоянно се разнообразява и обогатява. Понастоящем включва:

All Rights Reserved Copyright© 2013, ReFresh 4+® Ltd.