Предлаганите от нас продукти притежават сертификати за произход на материалите, които отговарят
и спазват изискванията на Европейския съюз съгласно Регламент 1935/2004 и Регламент 2023/2006
за качество и контрол на опаковките, предназначени за контакт с храни.
Домакинско алуминиево фолио Домакинско  опаковъчно стреч фолио торба за печене във фурна домакинска хартия за печене
All Rights Reserved Copyright© 2013, ReFresh 4+® Ltd.