Михайлов Трейд

Компанията „Михайлов Трейд” ЕООД работи от
началото на 2002г. Фирмата е специализирана в
производството на домакинско алуминиево фолио.

Дейността ни постоянно се разширява и в момента дружеството покрива повече от 70%
от територията на страната доставяйки висококачествени и на добра цена продукти за домакинството.
През изминалите 10 години усилията на фирмата доведоха до привеждането на помещенията
и технологичния цикъл към изискванията на GMP стандарта.
All Rights Reserved Copyright© 2013, ReFresh 4+® Ltd.