Производствената площ се простира на 800 кв.м. Производствената
база е оборудвана със съвременни машини за пренавиване на
фолио с висока прецизност на работа. В целият производствен
процес се осъществява непрекъснат входящ и изходящ контрол на
суровините, опаковките и готовата продукция, което гарантира
качеството и безопасността на произвежданите продукти.
All Rights Reserved Copyright© 2013, ReFresh 4+® Ltd.